7. august 2018

Enhetene

Som andre speidergrupper har også Rælingen speidergruppe enhetene flokk (3.-4. klasse – småspeidere), tropp (5.-10. klasse – speidere) og roverlag (16 år og eldre – rovere), samt en svær gjeng med engasjerte ledere. Hver av de forskjellige inndelingene omtales som enheter. For å komme til enhetenes egne sider følger du enten linken i fanen øverst, eller trykker på enhetens navn i teksten her.

Fra høsten 2019 har speidergruppa gjort store grep og har nå både speidertirsdager (i Rud-området) og speideronsdager (i Smestad-området). I august 2019 meldte vi inn medlem nummer 100(!) og vi trengte å dele oss i flere enheter (70 speidere i troppen blir fort litt voldsomt). Dermed er vi nå i ferd med å finne oss til rette i to tropper; Tropp 1 («Rud-troppen») og Tropp 2 («Smestad-troppen»). Sannsynligvis ender vi også opp i samme format for flokken i løpet av høsten.