Jamboree 2019 – Søknadsfrist

Hvis du ønsker å søke om deltagelse på Jamboree2019, må du hive deg rundt!

Søknadsfristen er den 1. november for å søke deltagelse. Dette blir en kjempestor leir, med opp mot 50.000 deltagere fra hele verden. Søknad om deltagelse vil bli behandlet av kontigentstaben, som så velger ut deltagere etter gitte kriterier. For ytterligere informasjon om pris, datoer, om leiren, søknad mm, se jamboree2019.no.