Nye innmeldinger

Frem til 31. oktober vil vi fortsette å legge inn nye medlemmer i speidergruppa. Etter det, vil vi ha en pause med innmeldinger frem til 1. januar 2019.

De som meldes inn, vil få tilsendt faktura på kontingent for hele høsten, 785kr. Husk at du må være medlem for å dekkes av den kollektive forsikringen speiderne har.

De som registrerer seg etter 31. oktober vil ligge på venteliste, og meldes inn 1 januar.