Spleiselag!

Vi har satt igang et spleiselag på www.spleis.no

Som alle andre frivillige organisasjoner har vi brukt for utstyr til å drive aktiviteten vår. Med begrensede midler, er vi avhengige av støtte og tilskudd. Nå prøver vi oss på et spleiselag for å få inn penger til nytt stort telt. Det gamle har gått i oppløsning og medlemstallet har eksplodert de siste årene. Teltet vil bli brukt på leir og til arrangementer der vi har behov for å kunne samle mange mennesker under samme tak. På leir vil det for eksempel være felles måltider, aktiviteter og samlinger. Kanskje vi kan bruke det til kurs? Vil noen låne det og feire bursdag? Mulighetene er mange!